Nano nástřiky pro zdravé prostředí bez bakterií, virů a plísní
© Luděk Giebl | Ludvíka Podéště 1856 / 38 | 708 00 Ostrava | IČ: 10630864 |

Nabídka

Nabízíme aplikaci TiO2 – jedinečný oxid.

NANO - technologie s využitím TiO2 se zaměřuje na ochranu

povrchů pro zdravé prostředí bez bakterií a plísní.

Bakterie a plísně jsou dnešním problémem téměř ve všech výrobních odvětvích. Zaměstnavatelé v jejich zařízeních jsou pod neustálou kontrolou hygieny a mají za úkol ochraňovat své zaměstnance. Jelikož největší podíl přenosu nemocí na svědomí kapénkové šíření bacilů, je ochrana nástřikem TiO2 na veškerá dotyková místa na dobu několika let nejúčinnější. Kontrolními laboratorními stěry se o tom přesvědčujeme denně. Využíváme TiO2 oxid titaničitý, materiál, který v současnosti patří na 1 místo mezi nanomateriály. Svým užitkem a využíváním, svým účinkem a prospěšností, přeskočil oxid TiO2 oxidy stříbra a oxidy křemíku. Jedním z hlavních stavebních kamenů tvořící základní strukturu je Anatas a Rutil. Tento povrch dosáhne tvrdosti 4 H. Pro porovnání: Velmi kvalitní povrch u karoserie vozu dosáhne tvrdosti 2 H. Desetiletí používané vozy v našem prašném prostředí a navíc s kyselými dešti a jinými přírodními vlivy, nedokáží z karoserií ochrannou vrstvu odstranit. Natož 4H. Navíc zničí jakékoli bakterie při jeho dotyku. Mikroorganizmy jsou větší pohromou než mechanické nečistoty. Tento poměr však závisí na prostředí, které jejich povrch ovlivňuje. Aby nedocházelo k otěrům nástřiku a minimalizovali vznos materiálu (originální světově patentované suspenze s TiO2), a tím zabránili přenosu na člověka, používáme speciální postřikovou jednotku. Materiál 5 let účinek s 2 letou garancí. Veškeré atesty o používaném produktu, včetně laboratorních rozborů k TiO2 máme k dispozici (nahlédnutí).
NANO 1  1  2
Anatas nano Rutil nano TiO2
Nanoaplikace.com - informační web pro Vás
Jsme součástí skupiny NANO112
NANO nástřiky vozidel NANO nástřiky vozidel